Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep radicalisering

In de zomer van 2015 heeft de ALV van de thema-afdeling een werkgroep radicalisering ingesteld, die in oktober 2015 officieel van start is gegaan. De doelen van deze werkgroep zijn drieledig:

  • Een platform zijn voor experts, politici en geïnteresseerden op het terrein van radicalisering.
  • Het organiseren van symposia in de hoedanigheid van een expertmeeting in 2016.
  • Het ontwikkelen van een Congresresolutie ter indiening voor het najaarscongres van 2016.

De werkgroep staat open voor (raads)leden met interesse voor en expertise op het terrein van radicalisering. Bent u lid van D66 en wilt u een bijdrage leveren aan deze werkgroep?

Stuur dan een e-mail naar Gert Jan Geling, te bereiken op gjjgeling@hotmail.com.

Laatst gewijzigd op 10 november 2015