Steun ons en help Nederland vooruit

Aanmelden

Deelnemen aan de Thema-afdeling D66 Samenleven, Migratie & Asiel en/of werkgroep(en) gaat als volgt:

1. Mail uw gegevens en interesses naar d66integratie@gmail.com;
2. log in op https://mijnd66.nl/;
3. ga naar mijn gegevens;
4. ga naar groepen en subgroepen;
5. open aan/-afmelden voor (sub)groepen;
6. selecteer aanmelding aanvragen voor de thema-afdeling;
7. selecteer (indien van toepassing) de werkgroepen.

Thema-afdeling Samenleven, Migratie & Asiel is een platform waar leden inhoudelijk met elkaar kunnen discussiëren over belangrijke politieke kwesties. Wij hebben gezamenlijk het recht moties en amendementen op het congres in te dienen, en kunnen daarmee vanuit een bepaalde inhoudelijke expertise direct invloed uitoefenen op de inhoudelijk koers van D66. Daarnaast kunnen we vanuit de thema-afdeling makkelijker contact leggen met andere organen binnen D66, om zo ook via minder formele weg een bepaald thema op de kaart te zetten.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2015