Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

Werkgroepen worden gevormd rondom thema’s die raakvlakken hebben met onze samenleving, migratie en asiel. Deze werkgroepen komen periodiek samen om te vergaderen met elkaar ter ontwikkeling en uitwisseling van gedachtegoed binnen D66 en het organiseren van symposia, debatten en overige evenementen. Bovendien hebben onze werkgroepen als doel om mee te  werken aan resoluties, moties amendementen.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen met raakvlakken, experts en louter geïnteresseerden die graag meewerken in onze werkgroepen. u kunt zich aanmelden via info@d66sma.nl

Laatst gewijzigd op 22 april 2018