Steun ons en help Nederland vooruit

Samenleven, Migratie & Asiel

Met meer dan 350 leden houden wij ons actief bezig met beleid en ontwikkelingen die raakvlakken hebben met onze samenleving, migratie en asiel. Geloof jij een bijdrage te kunnen leveren aan een sterke D66 visie, of ben je gewoon geïnteresseerd in de onderwerpen?

Meld je hier aan!

Welkom

Weinig onderwerpen hebben de politieke discussie zo beheerst als de discussie over ‘hoe’ wij onze samenleving willen inrichten. De vaak emotionele en heftige discussies omtrent integratie en het vluchtelingenbeleid zijn daar een goed voorbeeld van. Zowel individuen als groepen mensen staan soms lijnrecht tegenover het gevoerde landelijke- en regionale beleid. De Thema-afdeling Samenleven, Migratie & Asiel brengt specialisten en betrokkenen bij elkaar ter verdieping en verbreding van de discussie, met als doel deze kennis te ontwikkelen tot concrete handelingen die resulteren in een coherente en geïnformeerde D66 visie.